شرایط و مقررات

شرایط و قوانین فعالیت در بازی مانیا

 

 • کاربر با ثبت نام و یا انجام هر یک از بازی های بازیمانیا موافقت خود را با تمامی قوانین و مقررات بازیمانیا که در این صفحه آمده و همچنین مواردی که بعدا اضافه خواهد شد، اعلام می کند.
 • کاربر متعهد میگردد منصفانه بازی کند و تحت هیچ شرایطی سیستم بازی را فریب نمیدهد.
 • مرجع تشخیص تقلب بازی مانیا می‌باشد و در صورت محرز شدن تقلب در بازی مانیا حساب کاربری متخلف غیرفعال می شود و جوایز در انتظار پرداخت متخلف غیر قابل پرداخت خواهند شد.
 • هر کاربر متعهد میشود که تنها یک حساب کاربری ایجاد کرده و با همان حساب فعالیت نماید. درصورت مشاهده ایجاد بیش از یک حساب کاربری، حساب های اضافه حذف شده و بازی مانیا هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت جوایز مربوط به این حساب ها را ندارد.
 • کاربر می پذیرد برای دریافت جایزه، اطلاعات بانکی خود را به درستی ثبت کند و این اطلاعات مختص به خود کاربر می باشد. این اطلاعات نزد بازی مانیا محفوظ است.
 • در صورت مغایرت اطلاعات بانکی، تمام عواقب منحصر به کاربر می باشد و بازی مانیا هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد.
 • کاربر متعهد می گردد در ارتباط های خود با پشتیبانی بازیمانیا، ارتباط با سایر کاربران و همچنین در شبکه های اجتماعی، انتخاب نام کاربری و تصاویر پروفایل ادب و احترام را رعایت نماید و از ارسال مطالب تبلیغاتی، مستهجن، سیاسی، توهین به افراد حقیقی یا حقوقی و ارسال مطالب مغایر قوانین کشور خودداری کند. در صورت مشاهده، بدون اخطار حساب کاربری متخلف غیر فعال میشود و بازی مانیا حق پیگیری قانونی از مراجع قضایی را برای خود محفوظ میدارد. 
 • درج شماره تلفن و موبایل، آدرس شبکه های اجتماعی و هرگونه آدرس و لینک و یا درج هرگونه تبلیغ و بازاریابی در چت روم عمومی بازی مانیا ممنوع است. 
 • تنها سند مورد قبول از تعهدات مشترک کاربران و سامانه بازی مانیا این سند میباشد.
 • کاربر میپذیرد در صورت تخلف از قوانین، هیچ گونه ادعایی نسبت به دریافت جوایز نداشته باشد و بازی مانیا حق دارد حساب کاربری وی را بصورت موقت یا دائم غیر فعال نماید.

شرایط و مقررات

شرایط و قوانین فعالیت در بازی مانیا

 

 • کاربر با ثبت نام و یا انجام هر یک از بازی های بازیمانیا موافقت خود را با تمامی قوانین و مقررات بازیمانیا که در این صفحه آمده و همچنین مواردی که بعدا اضافه خواهد شد، اعلام می کند.
 • کاربر متعهد میگردد منصفانه بازی کند و تحت هیچ شرایطی سیستم بازی را فریب نمیدهد.
 • مرجع تشخیص تقلب بازی مانیا می‌باشد و در صورت محرز شدن تقلب در بازی مانیا حساب کاربری متخلف غیرفعال می شود و جوایز در انتظار پرداخت متخلف غیر قابل پرداخت خواهند شد.
 • هر کاربر متعهد میشود که تنها یک حساب کاربری ایجاد کرده و با همان حساب فعالیت نماید. درصورت مشاهده ایجاد بیش از یک حساب کاربری، حساب های اضافه حذف شده و بازی مانیا هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت جوایز مربوط به این حساب ها را ندارد.
 • کاربر می پذیرد برای دریافت جایزه، اطلاعات بانکی خود را به درستی ثبت کند و این اطلاعات مختص به خود کاربر می باشد. این اطلاعات نزد بازی مانیا محفوظ است.
 • در صورت مغایرت اطلاعات بانکی، تمام عواقب منحصر به کاربر می باشد و بازی مانیا هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد.
 • کاربر متعهد می گردد در ارتباط های خود با پشتیبانی بازیمانیا، ارتباط با سایر کاربران و همچنین در شبکه های اجتماعی، انتخاب نام کاربری و تصاویر پروفایل ادب و احترام را رعایت نماید و از ارسال مطالب تبلیغاتی، مستهجن، سیاسی، توهین به افراد حقیقی یا حقوقی و ارسال مطالب مغایر قوانین کشور خودداری کند. در صورت مشاهده، بدون اخطار حساب کاربری متخلف غیر فعال میشود و بازی مانیا حق پیگیری قانونی از مراجع قضایی را برای خود محفوظ میدارد. 
 • درج شماره تلفن و موبایل، آدرس شبکه های اجتماعی و هرگونه آدرس و لینک و یا درج هرگونه تبلیغ و بازاریابی در چت روم عمومی بازی مانیا ممنوع است. 
 • تنها سند مورد قبول از تعهدات مشترک کاربران و سامانه بازی مانیا این سند میباشد.
 • کاربر میپذیرد در صورت تخلف از قوانین، هیچ گونه ادعایی نسبت به دریافت جوایز نداشته باشد و بازی مانیا حق دارد حساب کاربری وی را بصورت موقت یا دائم غیر فعال نماید.